Không có máy hút mùi, giữ bếp luôn thoáng như thế nào?
Zalo