Với bảo hành điện tử, thông tin về khách hàng và mã số sản phẩm sẽ được lưu trong hệ thống, khách hàng có thể kiểm tra thời hạn bảo hành bất kì khi nào và thời gian nào mà không lo phải bảo quản, giữ gìn phiếu bảo hành như trước đây. Bạn chỉ cần nhập thông tin số điện thoại mua hàng, số serial sản phẩm, bạn sẽ nhận lại được thông tin bảo hành của sản phẩm mà bạn đang sử dụng.

Xem thêm:
Bảo hành điện tử là gì?
Chính sách bảo hành