Phải có máy lọc không khí nếu sống ở 3 vùng này
Zalo