Có nên rút nguồn thiết bị điện ngay sau khi dùng?
Zalo