Đặt lên bàn cân: cây nước nóng lạnh hay tủ lạnh, ấm đun?
Zalo