Trời lạnh ngủ không ngon nên sắm điều hòa hay máy sưởi
Zalo