Panasonic

Panasonic là tập đoàn lớn thứ 59 thế giới theo xếp hạng của Forbes Global 500.

Trụ sở tai Kadoma, Osaka, Ōsaka, Nhật Bản.

Lĩnh vực kinh doanh: điện tử, điện dân dụng, cơ khí, tài chính, bảo hiểm,… Tập đoàn Panasonic không ngừng lớn mạnh, phát triển mạng lưới chi nhánh trên toàn thế giới