[FZ-AG01K2] Combo 2 Hộp ion Ag+ cho máy lọc không khí Sharp

730.000đ

Hãng sản xuất: Sharp
Số lượng: 2 hộp
Sử dụng cho máy lọc không khí Sharp

TRẢ GÓP QUA THẺ Visa, Master Card, JCB, AMEX
Hotline

Miền Bắc: 088 67 67 888 ( 8:30 - 12h | 13h30 - 20h30 )

Miền Bắc: 081 67 67 888 ( 8:30 - 12h | 13h30 - 20h30 )

 

Thương hiệu Sharp
Model FZ-AG01K2 (2 chiếc)
Chất liệu Nhựa, Ag+
Danh sách sản phẩm tương thích
Vui lòng kiểm tra xem số model có được liệt kê hay không trước khi mua.

Mã màu (ví dụ: “-W” cho màu trắng) có thể không được thể hiện in ở trên thân máy.

HV-30E1-W,HV-50E1-W,HV-70E1-W,HV-C30-A,HV-C30-W,HV-C50-A,HV-C50-W,HV-C70-A,HV- C70-W,HV-D30-C,HV-D30-W,HV-D30E2-W,HV-D50-C,HV-D50-W,HV-D50E2-W,HV-D70-C,HV-D70- W,HV-D70E2-W,HV-E30-P,HV-E30-W,HV-E30E3-W,HV-E50-P,HV-E50-W,HV-E70-P,HV-E70-W, HV-E70E3-W,HV-EX30-W,HV-F30-C,HV-F30-W,HV-F30E4-W,HV-F50-C,HV-F50-W,HV-F50E4-W,HV- F70-C,HV-F70-W,HV-F70E4-W,HV-G30-C,HV-G30-W,HV-G30E5-W,HV-G50-C,HV-G50-W,HV-G50E5- W、HV-G70-C、HV-G70-W、HV-G70E5-W、HV-H30-A、HV-H30-W、HV-H30E6-W、HV-H55-A、HV-H55-W、 HV-H55E6-W,HV-H75-A,HV-H75-W,HV-H75E6-W,HV-J30-A,HV-J30-W,HV-J30E7-W,HV-J55-A,HV- J55-W,HV-J55E7-W,HV-J75-A,HV-J75-W,HV-J75E7-W,HV-L30-W,HV-L30E8-W,HV-L55-A,HV-L55- W,HV-L55E8-W,HV-L75-A,HV-L75-W,HV-L75E8-W,HV-P30-W,HV-P30E9-W,HV-P55-A,HV-P55-W, HV-P55E9-W,HV-P75-A,HV-P75-W,HV-P75E9-W,HV-R120-W,HV-R30-W,HV-R55-A,HV-R55-W,HV- R75-A,HV-R75-W,HV-S55-T,HV-S55-W,HV-S75-T,HV-S75-W,HX-12E1-W,HX-C120-A,HX-C120- W、HX-D120-C、HX-D120-W、HX-D12E2-W、HX-E120-P、HX-E120-W、HX-E12E3-W、HX-F120-C、HX-F120-W、 HX-F12E4-W,HX-G120-C,HX-G120-W,HX-G12E5-W,HX-H120-H,HX-H120-W,HX-H12E6-W,HX-J120-C,HX- J120-W,HX-J12E7-W,HX-L120-C,HX-L120-W,HX-P12E9-W,HX-PK12-T,HX-PK12-W,HX-R12E2-W,HX-RK12- T、HX-RK12-W、HX-SK12-T、HX-SK12-W、IG-FK100-A、IG-FK100-H、IG-GK100-H、IG-GK100-P、KC-40P1-W、 KC-40TH4-W、KC-40TH5-W、KC-40TH7-W、KC-450Y3-B、KC-450Y3-W、KC-45Y2-B、KC-45Y2-W、KC-500Y4-B、KC- 500Y4-W、KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8-C、KC-500Y8- W、KC-500Y9-H、KC-500Y9-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50E8-B、KC-50E8-W、 KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-50TH1-W、KC-50TH2-W、KC-50TH3-W、KC-50TH4-W、KC-50TH6-W、KC-50TH7-W、KC- 650Y3-B、KC-650Y3-W、KC-65E5-W、KC-65E6-W、KC-65E7-W、KC-65Y2-B、KC-65Y2-W、KC-700Y4-B、KC-700Y4- W、KC-700Y5-B、KC-700Y5-W、KC-700Y6-B、KC-700Y6-W、KC-700Y7-B、KC-700Y7-W、KC-70E1-B、KC-70E1-W、 KC-70E2-B、KC-70E2-W、KC-70E8-B、KC-70E8-W、KC-70E9-B、KC-70E9-W、KC-70TH1、KC-A40-W、KC-A50- B、KC-A50-W、KC-A70-B、KC-A70-W、KC-B40-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-B70-B、KC-B70-W、 KC-D40-W,KC-D50-B,KC-D50-W,KC-D70-B,KC-D70-W,KC-E40-W,KC-E50-B,KC-E50-W,KC- E50A1-B、KC-E50A1-W、KC-E70-B、KC-E70-W、KC-E70A1-B、KC-E70A1-W、KC-F40-W、KC-F50-C、KC-F50- W、KC-F50E3-C、KC-F50E3-W、KC-F70-T、KC-F70-W、KC-G40-W、KC-G50-H、KC-G50-W、KC-GD70-W、 KC-H50-W, KC-H500Y-W, KC-HD70-W, KC-J50-W, KC-J500Y-W, KC-L50-W, KC-L500Y-W, KC-M502J-H, KC- M502J-W、KC-M503J-H、KC-M503J-W、KC-M511-B、KC-M511-W、KC-N50-W、KC-N500Y-W、KC-P50-W、KC-P500Y- W、KC-R50-W、KC-R500Y-W、KC-S50-W、KC-S500Y-W、KC-W45-B、KC-W45-W、KC-W45Y-W、KC-W65-R、 KC-W65-W, KC-W80-W, KC-Y45-B, KC-Y45-R, KC-Y45-W, KC-Y65-B, KC-Y65-W, KC-Y80-W, KC- Z40-W、KC-Z45-B、KC-Z45-W、KC-Z65-B、KC-Z65-W、KC-Z80-W、KI-750Y8-T、KI-750Y8-W、KI-85Y40- W、KI-AX70-T,KI-AX70-W,KI-AX80-T,KI-AX80-W,KI-BX50-T,KI-BX50-W,KI-BX70-T,KI-BX70-W, KI-BX85-W,KI-DX50-T,KI-DX50-W,KI-DX70-T,KI-DX70-W,KI-DX85-W,KI-EX100-N,KI-EX55-T,KI- EX55-W,KI-EX75-T,KI-EX75-W,KI-F75E3-T,KI-F75E3-W,KI-FX100-N,KI-FX55-T,KI-FX55-W,KI-FX75- T、KI-FX75-W,KI-GS50-H,KI-GS50-W,KI-GS70-H,KI-GS70-W,KI-GX100-N,KI-GX75-W,KI-H75YX-W, KI-HP100-W,KI-HS40-W,KI-HS50-H,KI-HS50-W,KI-HS70-H,KI-HS70-W,KI-HX75-W,KI-J75YX-W,KI- JP100-W, KI-JS40-W、KI-JS50-H、KI-JS50-W、KI-JS70-H、KI-JS70-W、KI-JX75-W、KI-L75YX-T、KI-L75YX-W、KI-LD50-W 、KI-LP100-W,KI-LS40-W,KI-LS50-H,KI-LS50-W,KI-LS70-T,KI-LS70-W,KI-LX75-T,KI-LX75-W,KI -N75YX-T,KI-N75YX-W,KI-ND50-W,KI-NP100-W,KI-NS40-W,KI-NS50-H,KI-NS50-W,KI-NS70-T,KI-NS70 -W、KI-NX75-T、KI-NX75-W、KI-P75YX-T、KI-P75YX-W、KI-PD50-W、KI-PS40-W、KI-PS50-H、KI-PS50-W 、KI-PX100-W,KI-PX70-T,KI-PX70-W,KI-PX75-T,KI-PX75-W,KI-R75YX-T,KI-R75YX-W,KI-RD50-W,KI -RS40-W,KI-RS50-H,KI-RS50-W,KI-RX100-W,KI-RX70-T,KI-RX70-W,KI-RX75-T,KI-RX75-W,KI-S50E2 -H、KI-S50E2-W、KI-S50E3-H、KI-S50E3-W、KI-S50E5-H、KI-S50E5-W、KI-S50E6-H、KI-S50E6-W、KI-S50E7-H 、KI-S50E7-W,KI-S50E8-H,KI-S50E8-W,KI-S50E9-H,KI-S50E9-W,KI-S70E4-H,KI-S70E4-W,KI-S70Y9-H,KI -S70Y9-W,KI-S75YX-T,KI-S75YX-W,KI-SS50-H,KI-SS50-W,KI-SX100-W,KI-SX70-T,KI-SX70-W,KI-SX75 -T、KI-SX75-W、KI-WF100-N、KI-WF75-W、KI-X75E2-T、KI-X75E2-W、KI-X75E3-T、KI-X75E3-W、KI-X75E4-W 、KI-X75E5-W,KI-X75E6-W,KI-X75E7-T,KI-X75E7-W,KI-X75E8-T,KI-X75E8-W,KI-X75E9-T,KI-X75E9-W

Tính năng • Loại bỏ được 99,9% những tạp chất có trong không khí
• Loại bỏ bụi PM 2.5
Tuổi thọ Thời gian thay thế dự kiến: Khoảng 1 năm*
*Nếu bạn sử dụng trung bình 2,5L nước mỗi ngày (tổng mức sử dụng là 900L) thì thời gian sử dụng ước tính là 1 năm. Tùy thuộc vào chất lượng nước và môi trường sử dụng mà thời gian thay thế có thể sớm hơn.
Kích thước 50x40x30mm
Khối lượng 0.2kg
Sản xuất Trung Quốc
Nhập khẩu Nhật Bản

Hộp ion Ag+ FZ-AG01K2

*Quý khách lưu ý: Thông số kỹ thuật được Công Nghệ Nhật công bố trên website căn cứ theo thông số của nhà sản xuất đưa ra. Quý khách vui lòng đọc kỹ các thông số về kích thước, hướng dẫn lắp đặt, hướng dẫn sử dụng để lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Chính sách bán hàng của Công Nghệ Nhật

  • Hàng chính hãng 100%
  • 1 Đổi 1 sau 7 ngày nếu lỗi nhà sản xuất
  • Bảo hành chính hãng + Bảo hành điện tử
  • Miễn phí vận chuyển toàn quốc
  • Miễn phí lắp đặt và tái lắp đặt tại Hà Nội, TP.HCM & lân cận

Đánh giá

5
  • 5 0 đánh giá
  • 4 0 đánh giá
  • 3 0 đánh giá
  • 2 0 đánh giá
  • 1 0 đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “[FZ-AG01K2] Combo 2 Hộp ion Ag+ cho máy lọc không khí Sharp”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *