Sharp

Sharp Corporation là một tập đoàn sản xuất điện tử của Nhật Bản, thành lập năm 1912.

Trụ sở: Ōsaka, Ōsaka, Nhật Bản.

Giám đốc điều hành: Tai Jeng-wu .