Nồm ẩm có nên bật máy hút ẩm liên tục 24/24 không?
Zalo