Toshiba

Công ty Toshiba là một công ty đa quốc gia công nghệ cao có trụ sở chính tại Tokyo, Nhật Bản.

Trụ sở: Minato, Tokyo, Tōkyō, Nhật Bản.

Giám đốc điều hành: Satoshi Tsunakawa.

Thành lập: tháng 7 năm 1875, Tōkyō, Nhật Bản