Zojirushi

Trụ sở: Nhật Bản.

Giám đốc điều hành: Norio Ichikawa.

Thành lập: 1918.