Fujiiryoki

Fujiiryoki khởi đầu là một nhà sản xuất các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe. Vào năm 1954, Fujiiryoki là công ty đầu tiên trên thế giới sản xuất hàng loạt ghế mát-xa.
Công ty đã phổ biến “văn hóa ghế massage Nhật Bản” độc đáo này từ Nhật Bản ra thế giới, góp phần cải thiện lối sống và quản lý sức khỏe cho nhiều người.
Kể từ khi thành lập, Fujiiryoki luôn phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và hiện đang phát triển nhiều loại sản phẩm được chứng nhận là thiết bị y tế dùng trong gia đình. Các sản phẩm chủ lực của Fujiiryoki: ghế massage và máy lọc nước tạo kiềm…