Khuyến mại tháng 11/2019

Đối tượng áp dụng: Áp dụng với tất cả các Khách hàng:
  • Mua hàng trực tiếp tại Showroom
  • Đặt hàng trực tiếp qua Hotline
  • Đặt hàng trực tiếp trên website congnghenhat.com
  • Đặt hàng qua Fanpage Facebook: www.fb.com/congnghenhatcom
  • Zalo chat
Thời gian áp dụng khuyến mại: từ ngày 4/11/2019 đến hết ngày 26/11/2019:
9.300.000  9.000.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
9.800.000  9.500.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.200.000  9.900.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
32.000.000  31.700.000 
36.000.000  35.700.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
29.500.000  29.200.000 
17.000.000  16.700.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18.500.000  17.500.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.200.000  9.900.000 
Được xếp hạng 4.97 5 sao
11.500.000  11.200.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
13.500.000  13.200.000 
Được xếp hạng 4.90 5 sao
22.000.000  21.700.000 
10.000.000  9.700.000 
Được xếp hạng 4.95 5 sao
10.500.000  10.200.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
24.000.000  23.700.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
15.500.000  15.200.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
25.000.000  24.700.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
33.000.000  32.700.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
78.000.000  75.000.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
96.000.000  94.000.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
76.000.000  75.000.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
77.000.000  76.000.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
73.000.000  70.000.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
50.000.000  46.000.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
45.000.000  42.000.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
78.000.000  75.000.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
46.000.000  43.500.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
55.000.000  47.000.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.500.000  6.400.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
4.300.000  4.000.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
8.500.000  8.300.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
9.000.000  8.800.000 
19.000.000  15.000.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
25.000.000  22.500.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
58.000.000  56.000.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
45.000.000  42.000.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.500.000  10.000.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
17.000.000  15.000.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao